SUS ger ökad förståelse för vårdkedjan

”Får du möjlighet att göra den här utbildningen, så ta det tillfället. Det är skönt att slippa ta studielån och en stor fördel att kunna jobba samtidigt.” Så tycker de sjuksköterskor som just har avslutat sin specialistutbildning.

Fredag 3 juni var det examen för specialistutbildningarna för sjuksköterskor vid Röda Korsets Högskola. Bland dem fanns den senaste kullen inom Stockholms läns sjukvårdsområdes SUS-utbildning, alltså specialistutbildning för sjuksköterskor i psykiatrin.

Från vänster, nedersta raden: Anna-Karin Nilsson, Stina Carlborg, Stephanie Stråby, Joel Wahlsberg. Mittenraden: Daniel Flinck, Therese Claesson, Jörgen Stegard. Översta raden: Shannon Magnusson, Isobel Björk, Christine Bratt. Frånvarande: Therese Laxen.

Susanne Georgsson, rektor för Röda Korsets Högskola, inledde med att rikta ett varmt och innerligt grattis till alla sjuksköterskorna som genomfört specialistutbildningen tillika magisterutbildning. Hon poängterade att det finns ett starkt samband mellan sjuksköterskors kompetens och behandlingsresultaten för patienterna.

Även Maria Åling, kursansvarig för psykiatriprogrammet, lyfte fram den ökade kompetens som sjuksköterskorna erhållit i och med utbildningen. Hon nämnde också handledarutbildningen som ingår i programmet.

— Handledarutbildningen består av studenthandledning, omvårdnadshandledning och handledning av arbetslag. Varje sjuksköterska har fått handleda en grupp i lösning av ett specifikt problem. Det har alla klarat jättebra, säger Maria Åling.

Så tycker de nyutexaminerade specialistsjuksköterskorna

De sjuksköterskor som nu avslutat SUS-utbildningen säger att det känns bra, även om några inte är helt klara med sina uppsatser än. De övriga ska direkt ut och jobba, och tycker att det finns nya kunskaper de fått som är direkt användbara i det dagliga arbetet.

Sjuksköterskorna tycker också att utbildningen över lag har varit bra planerad. Dock har det under pandemin varit en utmaning att studera utan att kunna träffas på plats.

— Det är jättetråkigt att inte ha kunnat träffas mer fysiskt. Vanligen lär man sig mycket genom att bara prata med kolleger. Prat i fikarummet kan vara väl så viktigt, säger Jörgen Stegard från BUP Kungsholmen inom Barn- och ungdomspsykiatrin.

Samtidigt tycker Jörgen Stegard att det har varit bra att inför varje tema i utbildningen tvingats att söka akademisk information och att det har gett insikt i den senast uppdaterade forskningen.

Hospiteringen en stor fördel

Många av sjuksköterskorna lyfter fram att de har fått en ökad förståelse för hela vårdkedjan, eftersom de fått vara på flera olika ställen under utbildningen. Förutom fem veckors verksamhetsförlagd utbildning ingår också 10 veckors hospitering.

— Det har varit mycket givande, bland annat att få se andra arbetssätt än de vi har på den avdelning där jag jobbar. Det ger också ett naturligare samarbete i framtiden. Behöver jag diskutera en patient med en annan enhet, så kan jag bara ringa någon som jag har lärt känna där, berättar Therese Claesson, sjuksköterska vid Avdelning 51 inom Norra Stockholms psykiatri.

Även Anna-Karin Nilsson, sjuksköterska på Maria Ungdom inom Beroendecentrum Stockholm, tycker att det är roligt att alla hospiteringar har kunnat genomföras trots pandemin. Hon lyfter också fram att utbildningens upplägg varit en framgångsfaktor.

— Det är bra att utbildningen är upplagd i block, så att man pluggar ett tag och sedan jobbar en period. Det gör det roligt att komma tillbaka, både till plugget och till jobbet, säger Anna-Karin Nilsson.

Så tycker chefen

Camilla Gammel är enhetschef för Avdelning 51 inom Norra Stockholms psykiatri, där Therese Claesson arbetar. Hon tycker att SUS-utbildningen är fantastisk, eftersom den ger möjlighet för sjuksköterskorna att vidareutbilda sig och att mäkta med det.

— Det är mer än en vidareutbildning, den ger både ökad förståelse för arbetet och ett bättre samarbete. Handledarutbildningen verkar särskilt bra, jag önskar att fler kunde få en sådan, säger Camilla Gammel.

Camilla Gammel erkänner att för henne som chef kan bemanningen ibland bli en utmaning, eftersom de är en sjuksköterska kort i perioder. Men tillägger att det brukar lösa sig, och att det som chef är viktigt att hålla fokus på vinsterna med utbildningen.

— SUS har blivit en naturlig utveckling av sjuksköterskerollen inom psykiatrin i SLSO. Det är viktigt att vi har medarbetare som vill vara kvar och som vill använda sin kompetens i arbetet. Att ha flera olika kompetenser i ett arbetslag ger en varierad dynamik, men också trygghet i gruppen.

Grattis

Stort grattis till alla er som nu har genomgått specialistutbildningen!

Therese Laxen, Barn- och ungdomspsykiatrin

Jörgen Stegaard, Barn- och ungdomspsykiatrin

Anna-Karin Nilsson, Beroendecentrum Stockholm

Christine Bratt, Norra Stockholms psykiatri

Stina Carlborg, Norra Stockholms psykiatri

Therese Claesson, Norra Stockholms psykiatri

Shannon Magnusson, Norra Stockholms psykiatri

Daniel Flink, Psykiatri Sydväst

Isobel Björk, Psykiatri Södra Stockholm

Stephanie Stråby, Psykiatri Södra Stockholm

Joel Wahlsberg, Psykiatri Södra Stockholm

Foton: Mikaela Abrahamsson och Marie Kristensson, Stockholms läns sjukvårdsområde

Publicerad 2022-06-09