Brukarråd

Alla kliniker inom närsjukvårdsområde Psykiatri i Region Stockholm ska ha ett brukarråd där företrädare för patientföreningarna och för verksamheterna möts för att diskutera aktuella frågor.

Varje brukarråd utser också en till två representanter som deltar i ett brukarråd för hela närsjukvårdsområdet, där övergripande frågor diskuteras.

Funderar du på att gå med i ett brukarråd – eller är du redan med i ett? Kanske är du medlem i en förening som jobbar, eller vill börja jobba med inflytandefrågor?

Nedan hittar du tre nedladdningsbara foldrar som närmare beskriver brukarrådens arbete, vad det innebär att vara representant i ett brukarråd och hur den organisation som brukarråden verkar inom ser ut. De har tagits fram av närsjukvårdsområde Psykiatri i samarbete med patient- brukar- och anhörigföreningar. Vår förhoppning är att dessa foldrar ska underlätta ditt engagemang genom att ge en orientering inom området.