Blivande verksamhetschefer

För chefer med hög ledarskapspotential erbjuder vi Topp 15 – ett utvecklingsprogram för blivande verksamhetschefer.

Målet med Topp 15 programmet är att attrahera flera chefer att bli verksamhetschefer. Det gör vi genom att ge dem möjlighet att utveckla kunskaper och förmågor kopplat till rollen.

Ledarutvecklingsprogrammet sträcker sig över ett år och omfattar 12 seminarieträffar. Varje deltagare har en verksamhetschef som mentor som de följer under utbildningstiden. I programmet ingår också coachning till deltagarna.

Den första kursen startade i december 2016. I varje kurs går 15 deltagare från olika verksamheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

Kontakta vår HR-avdelning om du vill veta mer.