Arbetsterapi

Har du en fysisk eller psykisk begränsning som gör att du har svårigheter med hushållssysslor, arbete, studier, fritidsaktiviteter eller sociala relationer? Då kan våra arbetsterapeuter hjälpa dig att få vardagen att fungera.

Om arbetsterapi

Målet med arbetsterapin är att du ska kunna leva ett värdefullt liv utifrån dina önskemål och behov. Arbetsterapeuten ser till hela människan och utgår från vilka vardagsaktiviteter som du kan, vill och behöver klara av att utföra.

Träna upp dina förmågor

Inom psykiatrin har arbetsterapeuter i uppdrag att utreda och behandla så kallad kognitiv funktionsnedsättning. Du kanske har problem med exempelvis tidsuppfattning, svårigheter med minnet, eller att tolka känslomässiga och sociala situationer.

I arbetsterapin kan du få hjälp att skapa struktur i vardagen, samt träna din planerings- och organisationsförmåga i hemmet och i samhället.

Så fungerar det

Eftersom arbetsterapi utgår från dig och dina behov, ser den olika ut för olika människor. Vi börjar därför alltid med en bedömning av dina funktioner. Med funktionsbedömningen som grund kan du sedan, med hjälp av din arbetsterapeut, sätta upp mål för vad du kan och vill förbättra. Du får också råd om vilken behandling eller andra insatser som kan hjälpa dig.

Skulle du behöva någon form av hjälpmedel så kan arbetsterapeuten skriva ut dem till dig.

Något för dig?

Vill du veta mer om arbetsterapi så prata med behandlaren på din lokala mottagning. De kan berätta vad det finns för möjligheter och hänvisa dig rätt.