Psykiatrisk vård hos oss

Vi erbjuder specialiserad vård i Region Stockholms regi, inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, ätstörningsvård, beroendevård och rättspsykiatri.

Din husläkare eller vårdcentral

Om du mår psykiskt dåligt ska du i första hand vända dig till din husläkare/vårdcentral. Om husläkaren bedömer att du behöver specialiserad vård remitteras du till psykiatrin.

Egenanmälan

Du kan göra en egen vårdbegäran, en så kallad egenanmälan. En egenanmälan leder till att du antingen får en tid för ett första bedömningssamtal eller att du hänvisas till annan vårdgivare, till exempel till din vårdcentral.

Psykiatrisk specialvård

Om du bedöms behöva specialiserad vård får du en remiss till en av våra mottagningar. Våra mottagningar har olika geografiska upptagningsområden och är specialister inom olika områden. Våra verksamheter erbjuder specialiserad öppenvård, men också heldygnsvård för dig som behöver vård dygnet runt samt stöd till dig som är närstående. 
Våra verksamheter

Barn och ungdomar under 18 år

Om du mår psykiskt dåligt och är barn eller ungdom under 18 år ska du i första hand vända dig till din husläkare/vårdcentral. Om läkaren bedömer att du behöver specialiserad vård remitteras du till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). 
Psykiatrisk vård för unga

Behandlingar

När du kommer i kontakt med psykiatrivården görs en utredning av dina symptom och i samråd med dig utformas en vårdplan för din behandling. Det kan handla om psykologisk behandling, läkemedel, kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet, elbehandling (ECT) – eller en kombination av flera. 
Behandlingar vi erbjuder