Synpunkter

Vi vill gärna veta vad du som patient eller närstående tycker om den vård vi ger. Det hjälper oss att förbättra våra rutiner och metoder. 

Vänd dig till den verksamhet där du fått vård

Du är välkommen att när som helst lämna synpunkter på vården. Du kan vända dig till den aktuella verksamheten eller mottagningen som det gäller. Det är verksamheten som bäst kan förklara vad som hänt och vidta åtgärder för att det inte ska hända igen. Du kan vara anonym om du vill, men tänk då på att du inte kan få något svar. 

När du lämnat dina synpunkter bör verksamheten omgående bekräfta att de tagit emot dina synpunkter. Du ska få ett svar inom fyra veckor men undantagsvis kan det, i ärende som kräver mer utredning, ta något längre tid. Om du är under 18 år försöker vi alltid svara tidigare än fyra veckor. Svaret ska vara formulerat så att du förstår det.

Frågor om vårdbehov eller sjukdomstillstånd

Om du har frågor om vårdbehov eller sjukdomstillstånd ska du vända dig till 1177 Vårdguiden eller till din vårdcentral.

Patientvägledare

Du kan också vända dig med dina synpunkter eller klagomål till patientvägledaren i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Via e-tjänster på 1177.se

  • Logga in med e-legitimation på 1177
  • Välj "Alla övriga tjänster"
  • Välj – "Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare"

Har du inte e-legitimation kan du istället skriva ett brev, mejla eller ringa. Kom ihåg att ange dina kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig tillbaka. Vill du inte ha ett svar kan du skicka dina synpunkter anonymt.

Skicka brev 

Stockholms läns sjukvårdsområde 
Patientvägledare
Box 45436
104 31 STOCKHOLM

Telefon

08-123 400 40.

Patientnämnden i Stockholm

Du kan också vända dig till Patientnämnden. Nämndens uppgift är att vara en länk i kontakten mellan patient och vårdens medarbetare. Patientnämnden ger också råd och information till patient, närstående eller brukare. 

Patientnämnden är en fristående, opartisk och kostnadsfri instans som enligt lag ska finnas i alla landsting. 

Patientnämnden har tystnadsplikt och du kan framföra dina synpunkter eller rådgöra med en handläggare hos dem. Läs mer på deras webbplats:

Inspektionen för vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kontrollerar att brister och missförhållanden i vården avhjälps. IVO lämnar också råd, ger vägledning och förmedlar kunskap.

Läs gärna mer på deras webbplats.