Vårdprogram

Den behandling som du får styrs av regionala vårdprogram och nationella riktlinjer.

De ger rekommendationer för hur olika typer av psykisk sjukdom ska behandlas. Rekommendationerna bygger alltid på erfarenheter och vetenskapliga undersökningar. 

I psykiatrin inom Stockholms läns sjukvårdsområde arbetar vi alltid utifrån vårdprogrammen. För dig betyder det att du får en säker vård som är väl beprövad för att ge bästa resultat.

Eftersom vårdprogrammen gäller i hela länet så innebär de också att du får likvärdig vård oavsett på vilken mottagning eller avdelning du får din behandling. 

Vårdprogram

Läs mer om regionala vårdprogram. 

Riktlinjer

Läs mer om nationella riktlinjer för vård.