Behandling

Det finns olika typer av behandlingar mot psykiska besvär, till exempel läkemedelsbehandling och psykologisk behandling. Fysiska och sociala aktiviteter kan också ingå. All behandling och andra insatser följer din vårdplan.

Genom din behandlare får du lära dig mer om din sjukdom. Ju mer kunskap du har, desto mer kan du påverka hur du mår. Hos oss får du verktyg för att hantera dina problem så att du kan må bättre.

Vårdprocessen i punktform