Behandling vid ångestsyndrom

Ångestsjukdomar kan behandlas med kognitiv beteendeterapi, läkemedel eller en kombination av båda. Du och vårdpersonalen diskuterar tillsammans fram vilken behandling som passar dig bäst.

Att förstå och kunna sätta ord på sina symtom är viktigt för att behandlingen ska lyckas. Våra mottagningar erbjuder ofta utbildning om ångestsyndrom i grupp.

Kognitiv beteendeterapi

I kognitiv beteendeterapi (KBT) utgår man från att tankar, känslor och beteenden hänger ihop. Ändrar man på ett beteende påverkas därför även tankar och känslor.

KBT finns både som enskild behandling och behandling i grupp. Oavsett vilket som blir aktuellt för dig så har du kontakt med en terapeut men gör också övningar på egen hand. Terapeuten hjälper dig att analysera problematiska tankar, beteenden och känslor, vad som utlöser dem och vilka konsekvenser de får.

Behandling på internet

För vissa ångestsjukdomar kan du få KBT som internetbehandling. Du har då kontakt med terapeuten via internet.

Minska din ångest i små steg

Det är naturligt att vilja undvika något som ger dig ångest. Tyvärr ökar det ångesten på sikt. I KBT ingår därför att du i små steg utsätter dig för det som ger ångest. Du börjar med något som bara väcker lite ångest. När du är redo går du vidare mot sådant som känns svårare. På så sätt kan du minska din ångest i små hanterbara steg.

KBT-terapeuten kan ses som en personlig tränare som hjälper dig att minska ångesten. Som med all träning får du större effekt ju mer du tränar. Det arbete du gör mellan mötena med terapeuten är därför viktigt för att behandlingen ska ge ett bra resultat.

Läkemedelsbehandling

Det finns flera läkemedel som hjälper vid ångestsyndrom.Vilken medicinering som passar bäst är individuellt och behöver provas ut tillsammans med din läkare. Ibland kan man också behöva medicin mot sömnproblem.

Skulle de läkemedel du provar inte fungera för dig finns det flera andra att byta till eller komplettera med. Du kommer att få mer information om läkemedel om det blir aktuellt för dig.

Vad händer sen?

För att vi ska veta att din behandling hjälper får du göra regelbundna uppföljningar. Då får du svara på några av de frågor du fick under utredningarna och själv värdera hur du mår. I slutet av din behandling tar vi tillsammans fram en plan för att minska risken att du ska börja må sämre igen.

Skulle behandlingen inte hjälpa är det viktigt att hitta orsaken till det. Du kanske behöver byta behandling, hitta andra sätt att minska dina symtom eller göra fler utredningar.

Har du fått behandling förut?

Det är bra om du kan skriva ner om du provat något tidigare för att minska ångesten. Om något fungerat särskilt bra och i så fall vad. Och förstås om du känt av några biverkningar av läkemedel.

Mer om ångestsyndrom


På 1177 hittar du mer information om olika ångestsyndrom och tips på vad du kan göra för att må bättre.