Lugna rummet

Några av våra vårdavdelningar erbjuder så kallade Lugna rum för dig som är patient hos dem. 

Lugna rummet är ett rum med en avkopplande miljö. Samtidigt finns där olika hjälpmedel för att stimulera sinnena syn, hörsel, känsel och doft. I rummet finns en avslappningsfåtölj, fototapet med skogsmotiv, ljusdimmer, avkopplande musik eller ljud från naturen, olika typer av täcken och doftlappar.

Så fungerar det

Lugna rummet finns inne på avdelningarna och är tillgängligt för dig som är patient där dygnet runt. Du kan boka in dig i förväg, eller spontant använda rummet när det är ledigt. Rummet är låst när det inte används och låses upp av personal på avdelningen.

Besök i rummet är frivilligt och du kan själva bestämma val av sinnesstimuli, besökslängd samt om du vill ha sällskap av personal eller inte.

Så tycker patienterna

De patienter som deltagit i försöken med Lugna rummet har fått uppskatta sitt välbefinnande före och efter besöken i Lugna rummet. Så många som 84 procent upplevde att de mådde bättre efteråt.

”Det är liksom min egen tid som jag får”, beskriver en patient. ”Istället för att ta en tablett som verkar i typ 20 minuter, så kan jag gå in i Lugna rummet.”

Andra har upplevt starka känslomässiga reaktioner när de besökt Lugna rummet. Men också de har oftast märkt ett ökat lugn och förbättrad sömn senare. 

Så tycker personalen

Även medarbetarna på de avdelningar som provat Lugna rummet är övervägande positiva. De beskriver hur rummet har fungerat som en ”fristad” för patienter som vill slappna av och vara ifred. Många blev också positivt överraskade av hur många av patienterna som strategiskt använde Lugna rummet.

”En patient bokade in sig varje kväll före sänggåendet och kunde då sova utan sömnmedicin.”

De största utmaningarna som medarbetarna upplevt är att hitta sätt för att få in Lugna rummet som en rutin i det dagliga arbetet. Dock säger alla åtta avdelningar som slutförde projektet att de vill ha kvar Lugna rummet.

”Det verkar fungera för alla typer av psykiska problem,” konstaterar en medarbetare. ”Bara man erbjuder det i rätt läge.”

Om projektet

Lugna rummet drevs under 2011-2014 som ett delprojekt under projektet Parasollet inom Stockholms läns landsting.

I projektet deltog sammanlagt tio vårdavdelningar från olika psykiatriska kliniker och med patienter inom olika diagnoskriterier. Två vårdavdelningar blev tvungna att avsluta projektet i förtid, medan åtta fortsatte projekttiden ut.

Du som vill veta mer om Lugna rummet är välkommen att läsa slutrapporten från projektet. Den finns här som e-magasin och öppnas i nytt fönster.