Heldygnsvård

Du som behöver psykiatrisk vård dygnet runt kan få hjälp på någon av våra avdelningar för heldygnsvård. Hit kan du komma du via psykiatrisk jourmottagning eller akutmottagning, eller via remiss från din lokala mottagning. 

Inom heldygnsvården vårdas du en begränsad tid, alltifrån en dag till några veckor. Här arbetar läkare, sjuksköterskor och skötare. Ofta finns även kuratorer och arbetsterapeuter kopplade till avdelningen. 

När du börjar må bättre så blir du utskriven från heldygnsvården och kan få fortsatt hjälp och stöd på en lokal öppenvårdsmottagning. Målet är att du ska få hjälp att tillfriskna så pass mycket att du kan må bra i vardagen och kanske då avsluta din behandling hos oss.

Heldygnsvården är både en möjlighet och säkerhet för dig som patient. Genom att du är inlagd på en avdelning så kan du få mer omvårdnad och behandling när du behöver det mest.

Tvångsvård som nödlösning

I första hand är akut- och heldygnsvård frivillig. Dock kan en person ibland vara allvarligt psykiskt sjuk och snabbt behöva vård, men inte inse det själv. Han eller hon kanske till och med riskerar att skada sig själv eller andra. 

Därför kan det ibland vara nödvändigt med vård enligt tvångsvårdslagarna: 

  • Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) 
  • Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV)