Vårdprocesser inom psykiatrin

Stockholms läns sjukvårdsområde arbetar med att ta fram standarder för hur den psykiatriska vården ska se ut. Dessa utgår från vårdprocesserna för olika diagnoser som till exempel adhd, autism, psykos, tvångssyndrom eller ångest. Alla vårdprocesser bygger på regionala vårdprogram och evidens.

Syftet med standardiserade vårdprocesser

Syftet med de standardiserade vårdprocesserna är att alla patienter ska få en vård som leder till snabbt tillfrisknande och som ger långvarig effekt. Samtidigt är processerna ett stöd till våra medarbetare i deras strävan att ge dig som patient en så bra, jämlik och säker vård som möjligt. Inom Stockholms läns sjukvårdsområde ska du få lika bra hjälp oavsett vart inom vuxenpsykiatrin du vänder dig. Så här ser din väg genom vården ut.

Basutredning och utökad utredning

Först gör vi en basutredning som utmynnar i att du får en preliminär diagnos. Därefter får du träffa en expert på den diagnosen för en utökad utredning. I den utökade utredningen ingår fördjupad intervju och ofta även hälsokontroll.

Vårdplanering och behandling 

Skulle den utökade utredningen bekräfta den preliminära diagnosen gör vi sedan, tillsammans med dig, en planering för din fortsatta vård. I den ingår behandling och insatser som vi – genom forskning och erfarenhet – vet ger bäst hjälp för någon med din diagnos. Det kan till exempel vara psykologisk behandling eller läkemedel. Många gånger blir du bäst hjälpt av en kombination av dessa.

Det kan också hända att den utökade utredningen visar att du har en annan diagnos än den preliminära. Då hjälper vi dig så att du får komma dit där du får bäst vård. 

Uppföljning och utvärdering

Vi kollar hela tiden av hur du mår och om behandlingen fungerar för dig. Tillsammans med dig utvärderar vi din vårdplan för att se om det är något som behöver ändras eller om du behöver mer hjälp.

När du mår bättre utvärderar vi den behandling du har fått och stämmer av vårdplanen och dess mål med dig. Behöver du mer hjälp så får du naturligtvis det, men förhoppningsvis mår du så pass bra att vi kan avsluta vår kontakt eller glesa ut den.

Vårdprocessen i punktform