Basutredning

Som ny patient hos oss får du göra en basutredning. Den används sedan för att planera din fortsatta vård.

I basutredningen kartlägger vi de besvär som du vill ha hjälp med, din livssituation och bakgrunden till dina problem. 

Varför?

Syftet med basutredningen är att garantera att du som patient får en utredning av god kvalitet. Vi använder väl utvärderade metoder för att se till att vi inte missar något viktigt. 

När?

Som ny patient inom vuxenpsykiatrin får du alltid göra en basutredning.Även du som redan är patient hos oss kan få göra basutredning om du behöver det. Att göra en basutredning tar oftast mellan ett och tre besök. 

Var?

Basutredningen görs oftast på någon av våra lokala mottagningar. Du kan antingen få remiss från din vårdcentral eller själv boka tid. Du som får behandling inom heldygnsvården kan få göra basutredningen.

Hur?

Basutredningen består till största delen av självskattningar och intervjuer. Den innehåller också en kartläggning av dina alkohol- och drogvanor.

Självskattning innebär att du får värdera (skatta) dina besvär genom att svara på frågor med hjälp av så kallade skattningsskalor. Du kan besvara frågorna på mottagningen eller hemma, på papper eller på datorn. 

Intervjuerna består av två delar. I den ena delen får du svara på frågor om din bakgrund, sjukdomshistoria och livssituation. Intervjun anpassas till de problem som är aktuella för just dig. I den andra delen får du svara på frågor utifrån en manual. 

Ta gärna med en närstående när du gör basutredningen. Det är ofta ett bra stöd att ha med någon du känner. 

Vad händer sedan?

Informationen i basutredningen vägs samman och det görs en bedömning om du behöver ytterligare utredning. I så fall får du göra en utökad utredning, som kan se olika ut beroende på vad basutredningen visar. 

När den utökade utredningen är klar kan du få en diagnos. Utifrån den planerar vi sedan din fortsatta vård. Du som får vård hos oss i psykiatrin kommer tillsammans med vårdpersonalen att utforma en vårdplan med den hjälp du behöver. 

Ibland kan basutredningen visa att du inte behöver någon ytterligare kontakt med psykiatrin. Det kan bero på att du får bättre hjälp någon annanstans. I så fall hjälper vi dig att söka dig vidare.

Viktigt med uppföljning

För att vi ska kunna veta att den behandling du fått har hjälpt följer vi upp basutredningen. Under uppföljningen får du på nytt svara på en del av de frågor som du besvarade när du gjorde basutredningen. Det är för att vi ska kunna jämföra hur du mådde när du först sökte hjälp, och hur du mår efter behandlingen. 

Basutredningen ska följas upp efter det att din behandling är avslutad, eller senast fem till sju månader efter att basutredningen har avslutats. Får du behandling under en längre tid ska uppföljningen göras en gång om året.

Inför basutredningen

Det är bra om du redan innan basutredningen kan beskriva de besvär som du vill ha hjälp med. 

Ladda gärna ner dokumentet och fyll i listan på det du vill ha hjälp med. Om du tycker att det är svårt att fylla i listan själv så kan vi hjälpa dig med det vid ditt första besök.

Ta med dokumentet och din lista till mottagningen, så är det lättare att komma ihåg vad du vill säga.

Inför basutredningen

Här kan du ladda ner och skriva ut den här informationen. I slutet av informationen finns plats för anteckningar där du kan skriva ner vad du vill ha hjälp med när du kommer till oss.