Behandlingar

Det finns olika typer av behandlingar vid psykiska sjukdomar och besvär, till exempel läkemedelsbehandling och psykologisk behandling. Fysiska och sociala aktiviteter kan också ingå.

Genom din behandlare får du lära dig mer om din sjukdom. Ju mer kunskap du har, desto mer kan du påverka hur du mår. Hos oss får du verktyg för att hantera dina problem så att du kan må bättre. All behandling och andra insatser följer din vårdplan. 

Psykologisk behandling

Du och din läkare kan tillsammans komma fram till vilken typ av psykologisk behandling som kan passa för dig. Du kan få psykoterapi i grupp, individuellt eller via internet. Personalen på din lokala mottagning vet vilket utbud som finns och de kan hjälpa till att hänvisa dig rätt.

Läkemedelsbehandling

Många gånger blir du bäst hjälpt av en kombination av psykologisk behandling och läkemedel. Men ibland kan du behöva få behandling med läkemedel först, så att du mår bättre innan du börjar din psykologiska behandling.

Elbehandling

Elbehandling, ECT, är en av de mest beprövade behandlingarna mot psykiska sjukdomar och ett alternativ till läkemedel. För att få behandlingen behöver du en remiss från en psykiatrisk mottagning eller avdelning. Börja med att prata med din läkare om du tror att ECT kan vara något för dig.

Arbetsterapi

Inom psykiatrin har arbetsterapeuter i uppdrag att utreda och behandla så kallad kognitiv funktionsnedsättning. I arbetsterapin kan du få hjälp att skapa struktur i vardagen, samt träna din planerings- och organisationsförmåga i hemmet och i samhället.

Internetbehandling

Du kan få kognitiv beteendeterapi, KBT, via internet. Behandlingen består av textmaterial och övningar att göra på egen hand. Du har också kontakt med en psykolog som hjälper dig genom behandlingsprogrammet.