Välkommen till psykiatrin i Region Stockholm

Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och erbjuder psykiatrisk vård i Region Stockholms regi.

Tilldelning av uppdrag

Nämnden för nationell högspecialiserad vård (NNHV) har beslutat att tilldela Region Stockholm uppdraget att hantera svårt självskadebeteende samt svåra ätstörningar.

Hur har du det hemma?

I en tid med ökad oro och där många tillbringar mer tid i hemmet än vanligt ökar risken för våld i nära relation. Är du rädd för någon i din närhet? Är du utsatt för hot eller våld av någon i din familj? Eller är du rädd att du själv skadar någon som står dig nära? Det finns hjälp att få.

Kvinnofridslinjen 020-505050

Till Kvinnofridslinjen kan du som är våldsutsatt eller en orolig anhörig ringa dygnet runt.

https://kvinnofridslinjen.se/sv/utsatt-for-vald/

Välj att sluta 020–555 666

Välj att sluta är en telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Du har möjlighet att vara anonym.

PrevenTell 020–667 788

PrevenTell är en nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa.

http://preventell.se/

Vård hos oss

Här hittar du våra psykiatriska mottagningar som du kan kontakta direkt. Du kan också gå via din vårdcentral eller husläkare.

Kvinna som ligger och vilar

Samlad information om coronaviruset

Här har vi sammanställt information kring coronaviruset covid-19.
Om covid-19

Vaccination mot covid-19
Alla detaljer för vaccination mot covid-19 planeras av Region Stockholm centralt. All tillgänglig information finns på 1177 Vårdguiden, och informationen där uppdateras löpande. Läs mer på 1177.se.

Patientsäkerhet

Du ska kunna känna dig trygg hos oss. Därför har vi ett aktivt patientsäkerhetsarbete och vi jobbar också ständigt med att utveckla den psykiatriska vården.

För unga som mår psykiskt dåligt

Vi har särskilda mottagningar för unga vuxna, men du kan också vända dig till någon av våra andra psykiatriska mottagningar. Du som är under 18 år är välkommen till Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP).

Organisationer som erbjuder stöd

Det finns många stödföreningar som erbjuder hjälp till dig som har psykiska problem, beroende och/eller ätstörningsproblem. Även du som är närstående kan ofta få bra hjälp.

Lediga jobb

Hitta din framtid hos oss på Stockholms läns sjukvårds­område. En av Sveriges största vårdgivare!