För unga

Särskilda mottagningar för unga vuxna som mår psykiskt dåligt.

Om du mår psykiskt dåligt och är barn eller ungdom under 18 år ska du i första hand vända dig till din husläkare/vårdcentral. Om läkaren bedömer att du behöver specialiserad vård remitteras du till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Har du problem med alkohol eller andra droger, utöver att du mår psykiskt dåligt, får du bäst hjälp hos Maria Ungdom. De har flera mottagningar särskilt för unga vuxna.