För närstående

Även du som har en närstående med psykiska problem kan få hjälp hos oss. 

Närstående kan vara till exempel make eller maka, barn, föräldrar, syskon, sambo eller särbo, nära vän eller arbetskamrat. 

Sekretess

På grund av patientsekretessen får vi inte diskutera din närståendes behandling med dig. Din närstående kan dock lämna sitt samtycke till det och då går det naturligtvis bra. Då är du också välkommen till mottagningen och kan få vara med på möten som gäller din närståendes vård om han/hon vill det.

Om din närstående inte vill lämna samtycke kan vi inte dela information med dig. Vi kan dock erbjuda allmänt stöd till dig och du kan också vända dig till någon av de organisationer för närstående som finns.

Vart vänder jag mig?

I de flesta fall krävs det att din närstående redan är patient hos oss för att du ska kunna delta i våra stödprogram. Du är välkommen att vända dig till den mottagning eller avdelning där din närstående vårdas och fråga vilket stöd du kan få hos dem.

Om din närstående ännu inte sökt hjälp 

Du kan göra skillnad genom att ta reda på vart ni kan vända er. Våra psykiatriska verksamheter erbjuder särskilda program eller annat stöd för närstående till sina patienter. Läs mer om våra olika verksamheter och vilket stöd du kan få hos dem.

Anhörigstöd

Du som vårdar eller på annat sätt stödjer en närstående som har psykisk sjukdom eller missbruksproblem kan också få hjälp av din kommun. Många kommuner och stadsdelar erbjuder till exempel anhörigkonsulenter.