Prestigefyllt pris till Carl Sellgren

Carl Sellgren, överläkare på Psykiatri Nordväst, har i år fått det prestigefyllda priset för forskning inom klinisk neurologi från Bjarne Ahlströms Minnesfond.

Carl Sellgren. Foto: Rafael Motta

Carl prisas framförallt för de experimentella och kliniska studier som kopplar genetiska riskfaktorer för schizofreni till ökad eliminering av kopplingar mellan hjärncellerna. Vidare har han och hans grupp visat att liknande mekanismer också kan spelar roll för virusorsakad kognitiv funktionsnedsättning, till exempel efter en covid-19-infektion.

– Det är en stor ära att få ta emot detta pris. De senaste årens forskning har tagit oss närmare skräddarsydda behandlingsalternativ med möjlighet att påverka den långsiktiga prognosen vid insjuknande i schizofreni. Att få kunna bidra till denna utveckling är väldigt stimulerande och också en drivkraft i det kliniska arbetet. Stödet från Bjarne Ahlströms Minnesfond kommer att hjälpa mig och min forskargrupp att bygga vidare på de fynd vi gjort under de senaste åren, säger Carl Sellgren.

Bjarne Ahlströms Minnesfonds pris är på 1 000 000 kronor och delas ut årligen.

Psykiatri Nordväst

Publicerad 2023-11-06