Förändrat uppdrag för Vårdgarantikansliet

Från och med 1 maj stänger Vårdgarantikansliet telefonservice för invånare och patienter. Vårdgarantikansliet har funnits i Region Stockholm sedan 2005 och har haft i uppgift att generellt stötta patienter och vårdgivare i frågor som rör vårdgarantin.

I stället ska kansliet bidra till att stärka informationen om vårdgarantin i Region Stockholms olika kanaler, till exempel 1177.se och Vårdgivarguiden, samt bli ett mer renodlat stöd till vårdgivare i aktuella frågor om vårdgarantin och dess regelverk.

Läs mer om allmänna frågor om vårdgarantin på 1177.se 

Kontakta din mottagning om du har frågor som rör väntetider för pågående och planerad vård.

Publicerad 2023-04-25