10 000 patientforum har gett oss värdefull kunskap

Varje vecka kan inneliggande patienter, barn såväl som vuxna, berätta hur de upplever vården och vistelsen. Patientforum startade 2009 och erbjuds i dag på de flesta av Region Stockholms specialistpsykiatriska kliniker. I oktober 2022 hade 10 000 patientforum genomförts inom regionen.

– Sedan starten 2009 har det kommit in 60 000 kommentarer från 36 000 patienter, berättar Anna Stenseth, närsjukvårdschef psykiatri. Det är verkligen ett fantastiskt bidrag till oss som arbetar med att utveckla vården!

– Det kommer synpunkter på både stort och smått som oftast gäller avdelningen, men det kan även handla om sådant som kan hänföras till kliniknivå. Ett exempel på ett patientförslag som omsatts till konkret nytta är "Ett samtal om dagen” som nu är infört på flera kliniker inom regionens specialistpsykiatriska heldygnsvård. Det innebär att patienten varje dag erbjuds ett samtal på upp till trettio minuter med någon i vårdlaget – vilket är uppskattat av patienterna.

– En del avdelningar har infört nya rutiner när det kommit synpunkter på bemötande. Andra har köpt nya möbler och renoverat väggar i patientrum, eller infört aktiviteter som exempelvis yoga och mindfulness. Wifi är infört på de flesta avdelningarna.

– För barn, unga och vårdnadshavare har synpunkterna resulterat i att BUP Stockholm kan erbjuda möten med terapihund och terapihäst, fortsätter Anna Stenseth. Några andra exempel är byte av matleverantör, och fler pyssel och spel på avdelningarna. Vi har också förbättrat gym- och rörelserummen, installerat större tv-skärmar och lagt till streamingtjänster till de ordinarie tv-kanalerna.

– Jag är så glad och stolt över att vi har en välfungerande struktur för att inkludera patientperspektivet i verksamheten, med stöd av egenerfarna medarbetare, avslutar Anna Stenseth.


Fakta om Patientforum

På en fast tid varje vecka erbjuder psykiatrin patientforum på heldygnsvårdsavdelningar för barn respektive vuxna. Under 30 minuter är inneliggande patienter välkomna att lämna synpunkter på vården och avdelningen. Mötet leds av en person som arbetar som BISAM, brukarinflytandesamordnare, tillsammans med avdelningens enhetschef, som svarar på frågor och antecknar. Synpunkterna har sedan starten registrerats anonymt och kategoriserats i en databas.

Det första tillfället hölls i november 2009. Bakgrunden var att man ville hitta ett sätt att systematiskt och kontinuerligt tillvarata patientperspektivet i den samskapande process som vårdarbetet är. Det var också viktigt att skapa förutsättningar för att omsätta synpunkterna i praktiken. Det bestämdes därför att patientforum skulle ledas av personer som återhämtat sig från psykisk sjukdom och nu arbetar som BISAM, tillsammans med enhetschefen.

 

Publicerad 2023-03-23