Utökad utredning av bipolär sjukdom

Basutredningen tyder på att dina besvär kan bero på en bipolär sjukdom. Du har därför blivit erbjuden att göra en utökad utredning som kan visa om du har en bipolär sjukdom eller inte. Då kan du också få veta vilka behandlingar som kan hjälpa dig.

Varför görs en utökad utredning?

Syftet med den utökade utredningen är att du ska få en förklaring till dina besvär. Den utökade utredningen bygger på basutredningen. Resultaten från utredningarna vägs samman och analyseras av en läkare som ställer diagnos. Läkaren bedömer också om du kan ha någon annan sjukdom som behöver utredas.

Hur går utredningen till?

Den utökade utredningen påbörjas så snart som möjligt efter att basutredningen är avslutad, ofta på samma ställe som du gjorde basutredningen. Det tar mellan ett och tre besök att göra utredningen. Väntetiden varierar. Du kan fråga personalen som gjorde basutredningen om hur länge du kommer att få vänta.

Du kan få träffa annan personal än tidigare när du gör den utökade utredningen. Det är oftast en läkare, psykolog eller både och. Ta gärna med en närstående som stöd på besöken. 

Självskattning

Precis som under basutredningen får du fylla i formulär där du värderar (skattar) dina besvär med hjälp av så kallade skattningsskalor.

Intervjuer

En viktig del av utredningen består av en intervju. I den får du berätta om dina besvär och svara på frågor som utgår från dina självskattningar. Du får också frågor om din sjukdomshistoria. Syftet är att ta reda på vilka symtom du har, hur de utvecklats över tid och annat som kan påverka hur du mår. Det är också viktigt att ta reda på om du har problem i din vardag, exempelvis med relationer eller i ditt arbetsliv. Detta för att veta vilken typ av hjälp du behöver.

Om det är möjligt vill vi intervjua någon som står dig nära. Närstående kan ofta bidra med viktig information om symtomen, hur de förändrats över tid och annat som kan vara bra för oss att känna till och som kan komplettera din berättelse.

Provtagning

Om du inte lämnat blodprov nyligen får du göra det. Blodprov tas eftersom vissa kroppsliga sjukdomar kan ge symtom som påminner om bipolär sjukdom.

I utredningen ingår frågor om alkoholvanor och droger samt ett drogtest. Anledningen är att alkohol och droger kan göra att besvären blir värre och försvåra behandlingen.

Behandling och uppföljning

När utredningen är färdig går vårdpersonalen igenom den tillsammans med dig. Om den visar att du har en bipolär sjukdom blir du erbjuden behandling. Bipolär sjukdom behandlas för det mesta med en kombination av läkemedel, psykologisk behandling och utbildning. Även dina anhöriga kan få utbildning om sjukdomen.

Skulle utredningen inte visa att du har bipolär sjukdom kan du få remiss till en vårdcentral för att få behandling för dina symtom där.

Mer om behandling vid bipolär sjukdom

Mer om bipolär sjukdom


På 1177 hittar du mer information om bipolär sjukdom och vad du kan göra för att må bättre. ​