Sömnproblem (insomni)

Nära en miljon svenskar lider av insomni och cirka en halv miljon av depression. Många har båda problemen samtidigt. 

Internetpsykiatrienheten vid Psykiatri Sydväst genomför en studie om internetbehandling av insomni, och en annan om internetbehandling av både insomni och depression.

Läs mer på internetpsykiatri.se