Utvärdering

Mår du bättre? Kan vi bli bättre?

När du är patient hos oss så kollar vi hela tiden av hur du mår och om behandlingen fungerar för dig. Vi kanske behöver justera dosen på din medicin, eller du behöver någon annan form av behandling. 

Tillsammans med dig utvärderar vi din vårdplan för att se om det är något som behöver ändras eller om du behöver mer hjälp. 

Din åsikt är viktig för oss

Du är välkommen att när som helst lämna synpunkter på den vård du får hos oss. Vill du inte prata direkt med din behandlare så kan du kontakta verksamhetens ledning. Du kan vara anonym om du vill. 

Lämna synpunkter

Vi vill gärna veta vad du tycker om den som vård som du eller din närstående får hos oss. 

Utvärdering ger bättre vård

Kvalitetsregister är ett sätt för oss i sjukvården att på ett strukturerat sätt följa upp olika sjukdomar och förbättra behandlingen. Genom att delta bidrar du till en ännu bättre vård.