Autism & Aspergerföreningen - Stockholms län

Ideell förening som arbetar för alla barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande funktionsnedsättningar. 

Syftet med föreningen är att sprida kunskap om autism och att påverka beslutsfattare inom kommun och landsting så att personer med autism och deras anhöriga får tillgång till den anpassade hjälp de behöver.

Autism & Aspergerföreningen - Stockholms län

Läs mer på deras webbplats: