Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Till exempel ADHD, Aspergers syndrom, autismspektrumtillstånd (AST) och Tourettes syndrom.

Attention

Läs mer på deras webbplats: