Attention Stockholms län

Attention Stockholms län är en del av Riksförbundet Attention, som är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

I Stockholms län finns elva lokala Attentionföreningar som tillsammans har ca 4000 betalande medlemmar.

Samtliga lokalföreningar samarbetar för att på bästa möjliga sätt kunna möta de olika behov och önskemål som medlemmar och intressenter har.

Attention Stockholms län

Läs mer på deras webbplats