Anonyma Sex- och Kärleksberoende - SLAA

Anonyma Sex och Kärleksberoende är en tolvstegsinriktad gemenskap baserad på Anonyma Alkoholisters program.

Det enda kravet för medlemskap i SLAA är en önskan att sluta leva ut ett mönster av sexberoende och kärleksberoende (kan även kallas sexmissbruk eller kärleksmissbruk).

Anonyma Sex- och Kärleksberoende - SLAA

Läs mer på deras webbplats: