AnBo

För dig som är närstående till någon med borderline.

Föreningen bildades 2003 av anhöriga som upplevde ett stort behov av stöd till denna målgrupp. 

AnBo

Läs mer på deras webbplats: