Al-Anon & Alateen

Hopp och hjälp för anhöriga och vänner till alkoholister.

Al-Anon familjegrupper är en gemenskap av anhöriga och vänner till alkoholister, som delar sina erfarenheter, sin styrka och sitt hopp med varandra för att lösa sina gemensamma problem. Vi anser att alkoholism är en familjesjukdom och att en förändrad inställning kan underlätta tillfrisknandet.

Al-Anon familjegrupper

Läs mer på deras webbplats: