68 träffar

Sortera kronologiskt
Sortera alfabetiskt
Sortera på material
Text Title Published Type

Team Tilia

Vi är en ideell organisation för ungas psykiska hälsa.

Ung
Läs mer >> om Team Tilia
Team Tilia 2021-03-19 13:56:30 Ung

Co-Anon Familjegrupper

Co-Anon Familjegrupper är en gemenskap för stöd till anhöriga till alkohol- och drogberoende.

Närstående
Läs mer >> om Co-Anon Familjegrupper
Co-Anon Familjegrupper 2021-02-18 10:24:46 Närstående

ATSUB -Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn

Här kan du hitta information om sexualbrott mot barn men också stöd om du är anhörig eller själv utsatt.

Barn, Ung, Vuxen
Läs mer >> om ATSUB -Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn
ATSUB -Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn 2020-04-30 11:04:33 Barn, Ung, Vuxen

Terrafem

Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans.

Läs mer >> om Terrafem
Terrafem 2018-07-04 14:12:52

RFSL

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950.

Läs mer >> om RFSL
RFSL 2018-07-04 13:42:18

Qjouren

Qjourens kvinnojour erbjuder stöd till kvinnor som har blivit utsatta för olika former av våld - utan krav på drogfrihet.

Läs mer >> om Qjouren
Qjouren 2018-07-04 13:36:02

Storasyster

Föreningen Storasyster är en feministisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.

Läs mer >> om Storasyster
Storasyster 2018-07-04 13:15:44

Trygga barnen

Trygga Barnen stöttar barn och unga upp till 25 år som har någon nära sig som har problem med alkohol, droger eller mår psykiskt dåligt.

Barn, Närstående, Ung
Läs mer >> om Trygga barnen
Trygga barnen 2017-12-11 12:27:27 Barn, Närstående, Ung

Tjejzonen

Tjejzonen är en stödorganisation för tjejer mellan 10 och 25 år.

Barn, Ung
Läs mer >> om Tjejzonen
Tjejzonen 2017-04-03 15:44:16 Barn, Ung

Attention Stockholms län

Attention Stockholms län är en del av Riksförbundet Attention, som är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Barn, Närstående, Ung, Vuxen
Läs mer >> om Attention Stockholms län
Attention Stockholms län 2016-08-31 15:39:56 Barn, Närstående, Ung, Vuxen

Ångestsyndrom behandling

Ångestsjukdomar kan behandlas med kognitiv beteendeterapi, läkemedel eller en kombination av båda. Du och vårdpersonalen diskuterar tillsammans fram vilken behandling som passar dig bäst.

Närstående
Läs mer >> om Ångestsyndrom behandling
Ångestsyndrom behandling 2016-03-22 16:03:13 Närstående

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Telefon 020-50 50 50.

Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen 2015-12-03 15:11:31 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Jourhavande kompis

Jourhavande kompis finns här för att du som känner att du behöver nån att prata med ska kunna göra just det.

Barn, Ung
Läs mer >> om Jourhavande kompis
Jourhavande kompis 2015-11-20 08:38:34 Barn, Ung

Äldretelefonen

Äldretelefonen vänder sig i första hand till dig som är 60+ och mår psykiskt dåligt. Telefon 020-22 22 33.

Närstående, Äldre
Läs mer >> om Äldretelefonen
Äldretelefonen 2015-11-06 13:33:08 Närstående, Äldre

Ångestföreningen i Stockholm

ÅSS i Stockholm är en förening för personer med panikångest, generaliserad ångest (GAD), social fobi (social ångest) och andra fobier.

Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Ångestföreningen i Stockholm
Ångestföreningen i Stockholm 2015-11-06 13:31:56 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Brukarföreningen Stockholm

Ideell organisation som vänder sig till dig som använder narkotika legalt eller illegalt, samt till beroendevårdens patienter.

Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Brukarföreningen Stockholm
Brukarföreningen Stockholm 2015-11-06 13:28:09 Ung, Vuxen, Äldre

Suicide Zero

Ideell organisation som arbetar nationellt för att radikalt minska självmorden.

Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Suicide Zero
Suicide Zero 2015-11-06 13:25:59 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

SPS

Stödföreningen för drabbade av panikångest och social fobi arbetar för att informera om paniksyndrom och social fobi samt hjälpa och ledsaga drabbade till lämplig vård och rehabilitering.

Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om SPS
SPS 2015-11-06 13:25:00 Ung, Vuxen, Äldre

Suicidprevention och efterlevandes stöd - SPES

SPES är en organisation för närstående till någon som tagit sitt liv.

Barn, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Suicidprevention och efterlevandes stöd - SPES
Suicidprevention och efterlevandes stöd - SPES 2015-11-06 13:24:16 Barn, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Självmordslinjen 901 01

För dig som har tankar på att ta ditt liv, eller för dig som är orolig för en närstående.

Barn, Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Självmordslinjen 901 01
Självmordslinjen 901 01 2015-11-06 13:23:07 Barn, Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

SHEDO

Föreningen SHEDO arbetar med att sprida information, skapa opinion och ge stöd kring psykisk ohälsa, ätstörningar och självskadebeteende.

Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om SHEDO
SHEDO 2015-11-06 13:22:07 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Schizofreniförbundet

Schizofreniförbundet är ett intresseförbund för personer med schizofreni och liknande psykossjukdomar.

Närstående, Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Schizofreniförbundet
Schizofreniförbundet 2015-11-06 13:21:01 Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Riksförbundet ungdom för social hälsa - RUS

RUS organiserar unga upp till 30 års ålder som har erfarenhet av psykiska eller sociala problem.

Barn, Ung, Vuxen
Läs mer >> om Riksförbundet ungdom för social hälsa - RUS
Riksförbundet ungdom för social hälsa - RUS 2015-11-06 13:19:39 Barn, Ung, Vuxen

Riksförbundet för social och mental hälsa - RSMH

RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.

Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Riksförbundet för social och mental hälsa - RSMH
Riksförbundet för social och mental hälsa - RSMH 2015-11-06 13:18:40 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Rise

Föreningen erbjuder stöd till vuxna kvinnor och män som utsatts för incest och andra sexuella övergrepp i barndomen. Rise har också en viktig uppgift som informatör kring ämnet sexuella övergrepp mot barn, dess konsekvenser samt möjlighet till läkning och utveckling.

Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Rise
Rise 2015-11-06 13:17:36 Ung, Vuxen, Äldre

Rainbow Sweden

Klientrörelsens samarbetsorganisation, öppen för brukar- och klientorganisationer.

Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Rainbow Sweden
Rainbow Sweden 2015-11-06 13:15:22 Ung, Vuxen, Äldre

Radio Totalnormal

Radio Totalnormal är ett närradioprogram som vill skapa öppenhet kring psykisk ohälsa.

Barn, Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Radio Totalnormal
Radio Totalnormal 2015-11-06 13:14:31 Barn, Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Psykologiguiden

För dig som vill veta mer om psykologi.

Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Psykologiguiden
Psykologiguiden 2015-11-06 13:13:37 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Processkedjan

Processkedjan ger unga kriminella framtidstro och kraft att bygga ett liv fritt från kriminalitet.

Ung
Läs mer >> om Processkedjan
Processkedjan 2015-11-06 13:12:49 Ung

PrevenTell

Nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa.

Närstående, Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om PrevenTell
PrevenTell 2015-11-06 13:11:51 Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Personligt ombud

Stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Personligt ombud
Personligt ombud 2015-11-06 13:10:52 Ung, Vuxen, Äldre

Organiserade Aspergare

Förening för aspergare och andra högfungerande autister.

Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Organiserade Aspergare
Organiserade Aspergare 2015-11-06 13:09:36 Ung, Vuxen, Äldre

OCD-förbundet

Svenska OCD-förbundet är en rikstäckande ideell förening med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och närliggande diagnoser, och deras anhöriga.

Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om OCD-förbundet
OCD-förbundet 2015-11-06 12:28:16 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

NSPH

Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

Närstående, Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om NSPH
NSPH 2015-11-06 12:26:52 Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

NKA

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga.

Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om NKA
NKA 2015-11-06 12:04:14 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Musketörerna i Sollentuna

Ideell förening som stödjer människor som är i eller har varit i någon form av beroendeproblematik.

Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Musketörerna i Sollentuna
Musketörerna i Sollentuna 2015-11-06 12:01:53 Ung, Vuxen, Äldre

MIND - för psykisk hälsa

Ideell förening för främjande av psykisk hälsa.

Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om MIND - för psykisk hälsa
MIND - för psykisk hälsa 2015-11-06 09:45:34 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Mellanmålet

Förening för unga vuxna, 18-35 år, med erfarenhet av psykisk ohälsa.

Ung
Läs mer >> om Mellanmålet
Mellanmålet 2015-11-06 09:44:20 Ung

Maskrosbarn

För barn till föräldrar med missbruk eller psykisk sjukdom.

Barn, Ung
Läs mer >> om Maskrosbarn
Maskrosbarn 2015-11-06 09:41:14 Barn, Ung

Länkarnas riksförbund

Länkarna hjälper människor som har problem med alkohol, narkotika eller andra former av kemiskt missbruk.

Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Länkarnas riksförbund
Länkarnas riksförbund 2015-11-06 09:39:58 Ung, Vuxen, Äldre

Kriminellas revansch i samhället - KRIS

En kamratförening bestående av före detta kriminella och missbrukare hjälper människor som friges från fängelse att hålla sig borta från kriminalitet och droger genom att erbjuda dem ett nytt, hederligt och drogfritt socialt nätverk.

Närstående, Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Kriminellas revansch i samhället - KRIS
Kriminellas revansch i samhället - KRIS 2015-11-06 09:38:38 Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Kuling.nu

Mötesplatsen för dig som har en förälder med psykisk sjukdom.

Barn, Närstående, Ung, Vuxen
Läs mer >> om Kuling.nu
Kuling.nu 2015-11-06 09:37:43 Barn, Närstående, Ung, Vuxen

Jourhavande präst

Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst. Den som svarar är präst inom Svenska kyrkan.

Barn, Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Jourhavande präst
Jourhavande präst 2015-11-06 09:30:14 Barn, Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Jourhavande medmänniska

Nattöppen telefonjour: 08-702 16 80.

Barn, Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Jourhavande medmänniska
Jourhavande medmänniska 2015-11-06 09:28:59 Barn, Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

HOPP - Riksorganisationen mot sexuella övergrepp

HOPP Stockholm är en förening som ger stöd till kvinnor, män och transpersoner som utsatts för sexuella övergrepp och våldtäkt i barndomen eller som vuxna.

Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om HOPP - Riksorganisationen mot sexuella övergrepp
HOPP - Riksorganisationen mot sexuella övergrepp 2015-11-06 09:20:59 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Hjärnkoll

Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa med målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt.

Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Hjärnkoll
Hjärnkoll 2015-11-06 09:17:52 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Handikappförbunden

Handikappförbunden är en organisation som består av en rad rikstäckande förbund för funktionshindrade.

Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Handikappförbunden
Handikappförbunden 2015-11-06 09:15:25 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Föräldratelefonen

Rikstäckande stödtelefon där du som är orolig för ditt eget eller någon annans barn kan få råd och stöd av psykologer och socionomer. Telefon: 020-85 20 00.

Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Föräldratelefonen
Föräldratelefonen 2015-11-06 09:13:40 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Föräldraföreningen mot Narkotika - FMN Storstockholm

För anhöriga som lever nära någon med missbruksproblem och som vill ändra på sin livssituation.

Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Föräldraföreningen mot Narkotika - FMN Storstockholm
Föräldraföreningen mot Narkotika - FMN Storstockholm 2015-11-06 09:12:32 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

FUB

Intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

Barn, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om FUB
FUB 2015-11-06 09:11:26 Barn, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Frisk & Fri

Riksföreningen mot ätstörningar.

Närstående, Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Frisk & Fri
Frisk & Fri 2015-11-06 09:10:09 Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Fountain House

Fountain House vänder sig till dig som lever med psykisk ohälsa.

Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Fountain House
Fountain House 2015-11-06 08:59:41 Ung, Vuxen, Äldre

Drug Addicts Anonymous - DAA

Gemenskap av män och kvinnor som delar sina erfarenheter, förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från narkomani.

Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Drug Addicts Anonymous - DAA
Drug Addicts Anonymous - DAA 2015-11-06 08:57:05 Ung, Vuxen, Äldre

Convictus

Convictus är en ideell, politisk och religiöst obunden förening som arbetar med hemlöshet, drogberoende och hälsa.

Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Convictus
Convictus 2015-11-06 08:51:53 Ung, Vuxen, Äldre

Barnens rätt i samhället - BRIS

Målet för BRIS verksamhet är att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. BRIS hjälptelefon: 116 111.

Barn, Ung
Läs mer >> om Barnens rätt i samhället - BRIS
Barnens rätt i samhället - BRIS 2015-11-06 08:50:06 Barn, Ung

Barnperspektivet

BRIS webbplats för vuxna.

Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Barnperspektivet
Barnperspektivet 2015-11-06 08:46:27 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Barn som anhöriga

Nationellt utvecklingsarbete av stöd till barn och unga i familjer där föräldrar eller annan vuxen i barnets direkta närhet har missbruksproblem, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom/skada eller som oväntat avlider.

Barn, Närstående
Läs mer >> om Barn som anhöriga
Barn som anhöriga 2015-11-06 08:44:23 Barn, Närstående

Balans

För alla med erfarenhet av depression eller bipolär sjukdom, egen och hos närstående.

Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Balans
Balans 2015-11-06 08:42:49 Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Autism & Aspergerföreningen - Stockholms län

Ideell förening som arbetar för alla barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande funktionsnedsättningar.

Barn, Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Autism & Aspergerföreningen - Stockholms län
Autism & Aspergerföreningen - Stockholms län 2015-11-06 08:40:59 Barn, Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Barn, Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Attention
Attention 2015-11-06 08:38:05 Barn, Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Anonyma Sexmissbrukare - SAA

Anonyma Sexmissbrukares grupp ”From shame to grace” i Stockholm följer steg och traditioner hämtade från det internationella sällskapet Sex Addicts Anonymous.

Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Anonyma Sexmissbrukare - SAA
Anonyma Sexmissbrukare - SAA 2015-11-04 15:45:42 Ung, Vuxen, Äldre

Anonyma Sex- och Kärleksberoende - SLAA

Anonyma Sex och Kärleksberoende är en tolvstegsinriktad gemenskap baserad på Anonyma Alkoholisters program.

Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Anonyma Sex- och Kärleksberoende - SLAA
Anonyma Sex- och Kärleksberoende - SLAA 2015-11-04 15:43:07 Ung, Vuxen, Äldre

Anonyma Narkomaner - NA

NA är en ideell gemenskap eller förening av män och kvinnor för vilka droger blivit ett allvarligt problem.

Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Anonyma Narkomaner - NA
Anonyma Narkomaner - NA 2015-11-04 15:39:56 Ung, Vuxen, Äldre

Anonyma Matmissbrukare - FAA

Anonyma matmissbrukare är en gemenskap av män och kvinnor som är villiga att tillfriskna från sjukdomen matmissbruk.

Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Anonyma Matmissbrukare - FAA
Anonyma Matmissbrukare - FAA 2015-11-04 15:37:46 Ung, Vuxen, Äldre

Anonyma Alkoholister - AA

Anonyma Alkoholister är en internationell gemenskap av män och kvinnor som har haft alkoholproblem.

Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Anonyma Alkoholister - AA
Anonyma Alkoholister - AA 2015-11-04 15:33:02 Ung, Vuxen, Äldre

AnBo

För dig som är närstående till någon med borderline.

Närstående
Läs mer >> om AnBo
AnBo 2015-11-04 15:22:43 Närstående

Al-Anon & Alateen

Hopp och hjälp för anhöriga och vänner till alkoholister.

Barn, Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Al-Anon & Alateen
Al-Anon & Alateen 2015-11-04 15:05:34 Barn, Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre

Anhörigas Riksförbund - AHR

Anhörigas Riksförbund stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

Barn, Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre
Läs mer >> om Anhörigas Riksförbund - AHR
Anhörigas Riksförbund - AHR 2015-11-04 15:02:18 Barn, Förälder, Närstående, Ung, Vuxen, Äldre