Om psykossjukdom

En person som har en psykos uppfattar verkligheten på ett förändrat och annorlunda sätt, vilket kan vara skrämmande och obehagligt. En psykos kan komma plötsligt eller utvecklas under en längre tid. Hur länge en psykos pågår varierar. Psykoser kan också vara återkommande.

Vanliga symtom:

  • Vanföreställningar, att till exempel känna sig förföljd.
  • Hallucinationer, att exempelvis höra röster som kommenterar det man gör.
  • Svårigheter att tänka och prata på vanligt sätt.
  • Att isolera sig, tappa engagemang, energi och initiativförmåga. 

Det finns flera olika psykossjukdomar, bland annat schizofreni, vanföreställningssyndrom, kortvarig psykos och schizoaffektivt syndrom.

Vill du veta mer?

På 1177 Vårdguiden hittar du mer information om psykos och tips på vad du kan göra för att må bättre.