Om ångestsyndrom

Ångest är obehagliga och skrämmande känslor som liknar den rädsla som uppkommer när du utsätts för fara. Ångest kan påverka kroppen på olika sätt. 

Vid en panikattack kan du få hjärtklappning, andnöd och yrsel. Andra symtom kan vara en ständig rädsla inför olika händelser i vardagen, koncentrationssvårigheter, rastlöshet och sömnproblem.

Ångest i sig är inte farligt, även om det är obehagligt. Kraftiga ångestkänslor avtar alltid och går oftast över helt.

Ångest är ett vanligt symtom på många sjukdomar. När ångesten inte beror på någon annan sjukdom, och den dessutom leder till stora problem och lidande, talar man om ångestsyndrom.

Det här kan du göra själv

För dig som har besvär av ångest är det extra viktigt att du tar hand om din hälsa. Det kan göra att ångesten minskar eller blir lättare att hantera.

Det här kan du göra för att må bättre: 

  • Att äta bra och näringsrik mat på regelbundna tider, sova 7-8 timmar per natt och motionera regelbundet är en bra grund.
  • När du mår dåligt är det extra viktigt att du är försiktig med eller helt låter bli att dricka alkohol.
  • Försök inte undvika situationer som ger dig ångest. Att undvika situationerna brukar oftast göra att problemen blir större.
  • Att prata om hur du känner med någon i din närhet, eller skriva ner dina känslor, kan göra ångesten lättare att hantera. 
  • Att fokusera på något annat kan också hjälpa. Det kan vara att ta en promenad, lyssna på musik eller något annat som fungerar för dig. 

Vill du veta mer?

På 1177 Vårdguiden hittar du mer information om olika ångestsyndrom och tips på vad du kan göra för att må bättre. 

Boktips om ångest

  • "Ingen panik, fri från panik- och ångestattacker i 10 steg med kognitiv beteendeterapi." Av Per Carlbring & Åsa Hanell. Natur & Kultur (2011) 
  • "Fri från oro, ångest och fobier: råd och tekniker från kognitiv beteendeterapi." Av Maria Farm Larsson och Håkan Wisung. Månpocket (2005)
  • "Panikångest och depression: frågor och svar om två av våra vanligaste folksjukdomar." Av Christian Dahlström. Natur & Kultur (2014)