Mer hjälp vid depression

Här kan du läsa om mer hjälp du kan få vid bipolär sjukdom.

Dagliga rutiner

  • Motion är bra mot depression. Behöver du hjälp med att komma igång kan du be din läkare eller sjuksköterska om recept på fysisk aktivitet.
  • Att ha bra rutiner är viktigt för dig som har en depression. Prata med din behandlare om du behöver stöd och råd när det gäller matvanor, sömn och vardagsrutiner.

Närstående kan vara ett stöd

Det är bra att informera och involvera dina närstående i behandlingen. Om du berättar hur du mår blir det lättare för dem att vara ett stöd för dig.

Elbehandling

Elbehandling (ECT) är en vanlig behandling vid svår depression. Behandlingen kan ge snabbare resultat än läkemedel. Skulle det bli aktuellt för dig får du mer information av din läkare.

Magnetbehandling

Magnetbehandling (TMS) är en ny metod för behandling. Då använder man ett magnetfält för att stimulera områden i hjärnan som påverkas vid depression. Behandlingen tar ungefär en timme och ges dagligen under fyra veckor, vid totalt 20 tillfällen.

Heldygnsvård

Ibland kan en depression bli så allvarlig att det är nödvändigt att bli inlagd på en avdelning. Där finns personal som kan hjälpa dig när det känns extra svårt. Om du behöver det kan läkarna snabbt ändra din behandling. Närstående får gärna besöka dig om du vill.

Viktigt med en krisplan

Tillsammans med din behandlare och dina närstående får du göra en krisplan där ni listar tidiga tecken på depression. Planen ska också innehålla information om vad du och dina närstående ska göra och vart ni ska vända er för att få hjälp om ni märker tecken på depression.