Nya riktlinjer ska ge ökad tillgänglighet

Psykiatristöd har gett ut nya riktlinjer för vård av döva, dövblinda och barndomshörselskadade. 

Forskning visar att dövhet, dövblindhet och hörselnedsättning ofta leder till ökad stress, sårbarhet och trötthet. Den mentala och fysiska ohälsan är också högre hos personer i de här grupperna än bland den hörande allmänheten. 

Svårt att få rätt vård 

Tillgängligheten för de här patienterna till vården är tyvärr ett stort problem. Problem med kommunikationen gör att patienter riskerar att få fel diagnos och behandling, eller att inte alls få den vård de behöver. 

De här patienterna utsätts också oftare för trauma med efterföljande krisreaktioner än hörande patienter. Syftet med de nya riktlinjerna är att ge kunskap om hur psykiatrin bättre kan möta patienter med dövhet, dövblindhet och hörselnedsättning.

Publicerad 2015-09-10