Ny behandling mot depression prövas

Transkraniell magnetstimulering, TMS, är en ny metod för behandling av depression. 

Behandlingen testas just nu i en vetenskaplig studie vid två psykiatriska verksamheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde. Preliminära undersökningar visar att metoden är effektiv och med färre biverkningar än vanlig elbehandling (ECT).

TMS innebär att den främre delen av hjärnan stimuleras genom korta pulser av ett magnetfält. Behandlingen tar ungefär en timme att genomföra och ges dagligen under fyra veckor, sammanlagt vid 20 tillfällen. 

Jämför olika doser och metoder

Just nu pågår en studie om dos-respons, det vill säga att vi undersöker vid vilken dos som behandlingen är som mest effektiv. Senare kommer TMS också att jämföras med elbehandling. 

– Till skillnad från elbehandling är TMS en metod som inte har visat sig ge minnes- eller koncentrationssvårigheter under pågående behandling, berättar Ullvi Båve, medicinskt ansvarig överläkare vid ECT-verksamheten på Norra Stockholms psykiatri. Patienten behöver heller inte sövas, utan kan vara vaken under behandlingen. 

– Behandlingen med TMS kommer troligen inte kunna ersätta elbehandling, med tanke på att det finns vissa diagnoser där elbehandling är förstahandsbehandling. Elbehandling används också för vissa mycket svårt sjuka patienter. TMS avser bara en viss grupp patienter med depression, medan elbehandling är en metod som används för att behandla fler diagnoser. 

Vad behandlingen exakt kommer att innebära för patienterna är svårt att säga i nuläget.

Troligen mest som akut behandling

– Eftersom depression är en återkommande sjukdom ser vi TMS som ett slags akutbehandling när annat inte fungerar. Än så länge vet vi för lite för att kunna rekommendera den rakt av.

Norra Stockholms psykiatri och Psykiatri Sydväst är idag de enda kliniker i Sverige där TMS-behandling genomförs. Projektet startades i maj 2014 och beräknas pågå i två år. Behandlingen sker på S:t Görans sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Publicerad 2015-04-24

Fakta om TMS

Transkraniell magnetstimulering, TMS, är en teknik som används för att ge korta magnetiska pulser till hjärnan.

Pulserna leder höga strömmar genom en elektromagnetisk spole placerad intill patientens hårbotten och skapar ett elektriskt fält i den underliggande hjärnvävnaden. När fältet är över en viss tröskel, och riktad i lämplig riktning, aktiveras nervceller i hjärnan.

Under behandlingen är patienten vaken och sitter i en stol med en särskild hjälm på huvudet.

Biverkningar

Hjälmen kan ibland uppfattas som obekväm. En del patienter upplever huvudvärk under behandlingen och några timmar därefter. Under behandlingen hörs knackningar som kan uppfattas som obehagliga, därför bör patienten ha öronproppar under tiden.

En mycket ovanlig biverkan är kortvarig epileptisk kramp. Om en sådan skulle uppstå får patienten omgående behandling för denna.