Kvalitetsbokslutet 2021

Nu kan du läsa Stockholms läns sjukvårdsområdes (SLSO) kvalitetsbokslut för 2021.

— Även 2021 har till stor del präglats av covid-19-pandemin. SLSO har tagit en stor och aktiv del i arbetet med vaccinationer, testning och smittspårning. Många verksamheter har haft det oerhört pressat, men ändå klarat att möta våra uppdrag. Det framgår inte minst när man läser kvalitetsbokslutet för 2021, säger Karin Persson, t.f. sjukvårdsdirektör för Stockholms läns sjukvårdsområde.

Kvalitetsbokslutet redovisar bland annat verksamheters inom SLSO resultat inom målområdena:

 1. Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård
 2. Säker hälso- och sjukvård
 3. Patientfokuserad hälso- och sjukvård
 4. Effektiv hälso- och sjukvård
 5. Jämlik hälso- och sjukvård
 6. Hälso- och sjukvård i rimlig tid

Guldstjärnor

Något som också lyfts Kvalitetsbokslutet är guldstjärnor. Det är när en person eller verksamhet inom SLSO har fått en utmärkelse.

För 2021 är guldstjärnorna:

 • Internetpsykiatri – årets innovation
 • Funktion i fokus – bästa verksamhetstidning
 • Våld i nära relationer – bästa webbproduktion
 • Stockholms mottagning för sexuell hälsa – guldstjärna för gott bemötande
 • Matti Dahl, OCD-mottagningen Psykiatri Sydväst – Gyllene Äpplets ledarpris


Läs mer på Kvalitetsbokslutets webbplats kvalitetsbokslutslso.se

Publicerad 2022-04-19