Den psykiska ohälsan: Hur påverkas utsatta grupper av coronapandemin?

Svenska forskare ska titta på hur de kort- och långsiktiga effekterna av covid-19 påverkar den psykiska ohälsan hos redan utsatta grupper som har eller har haft psykiatriska symptom.

Nu ska forskare vid Centrum för psykiatriforskning, ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm, undersöka utvecklingen av ohälsan samt psykiatriska symptom över tid.

I studien som har fått namnet "Psykisk ohälsa i kristid - en nationell studie om kort- och långsiktiga effekter av covid-19-pandemin hos personer med psykiatriska symptom" ska forskarna under en längre tidsperiod studera effekterna hos redan utsatta personer som har eller har haft psykiatriska symptom exempelvis depression, ångest, missbruk och tvångstankar.

Studien är ett samarbete med Kings College i London, där en liknande nationell uppföljningsstudie pågår. På så sätt kommer de svenska forskarna även att kunna samarbeta med internationella grupper och dra slutsatser om pandemins påverkan ur ett internationellt perspektiv.

– Inte minst viktigt är att den här studien kommer att bidra med kunskap som gör oss bättre rustade vid en eventuell andra våg av covid-19, eller andra kommande pandemier. På så sätt kan vi också anpassa vårdutbudet inom psykiatrisk vård efter den här gruppens behov, säger Nitya Jayaram Lindström, verksamhetschef vid Centrum för psykiatriforskning.

Datainsamlingen kommer att ske i samarbete med psykiatriska kliniker. Studiedeltagare kan vara personer som för tillfället vårdas inom psykiatrin eller personer i samhället som tidigare haft, eller som i dagsläget upplever psykiatriska symptom. Information om studien kommer att finnas tillgänglig på psykiatriska klinker via flyers med QR-koder. På så sätt kan personer som vill delta i studien logga in på webbenkäten via sina mobiltelefoner. Information om studien kommer också att göras tillgänglig via olika former av sociala medier med direktlänkar till studiens hemsida.

Publicerad 2020-07-01

Senast ändrad 2020-07-01

Kontakt

Forskningsprojektet genomförs vid Centrum för psykiatriforskning och forskningshuvudman för projektet är Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Stockholm.

Ansvarig för studien är Nitya Jayaram Lindström, PhD och verksamhetschef vid Centrum för psykiatriforskning. Om du har frågor, vänligen kontakta forskarna på cpfcovid@cns.ki.se.