Projektdeltagare sökes!

Ensamhetsprojektet söker deltagare för kartläggning och färdighetsträning för att motverka ensamhet.

Ensamhetsprojektet syftar till att öka kunskapen inom forskningen om ensamhet och ta fram metoder för att förebygga ensamhet. Projektet söker nu deltagare för att kartlägga hur upplevelsen av ensamhet kan kopplas till psykisk ohälsa, levnadsvanor och personlighetsstil. Inom projektet erbjuds även deltagarna färdighetsträning för att motverka ensamhet.

Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta projektpsykolog Rebecca Landquist, Psykiatri Nordväst: rebecca.landquist@regionstockholm.se