Alkohol-och drogberoende kopplat till psykisk ohälsa

Skadligt bruk eller beroende av alkohol är den vanligaste orsaken till psykisk ohälsa.

 - Alkohol kan vara ett sätt att dämpa känslor av olust, ångest eller depression, men alkoholkonsumtionen i sig kan också orsaka psykiska problem, säger Johan Franck, professor och verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm.

Johan Franck berättar att varje år besöker över 20 000 patienter beroendevården, men kartläggningar visar att en betydligt större andel av Stockholms läns befolkning skulle kunna ha nytta av behandling. 

– Jag råder alla som har ett alkohol- eller drogproblem och som mår dåligt psykiskt att söka professionell hjälp på ett så tidigt stadium som möjligt. Professionell hjälp gör det lättare att hitta en väg ut ur beroendeproblematiken, säger Johan Franck.

Publicerad 2015-03-10

Läs mer

Läs mer i den här artikeln på Beroendecentrum Stockholms webbplats: